P.č.

Datum

Vyhlášení

Akce

Konec

82

9.6.2008

19:25

V 19:25 se rozezněla siréna a ktrátce po tom členové naší jednotky obbdrželi SMS zprávy o požáru automobilu mezi obcemi Losiná a Nezvěstice. Na místo jsme dorazili v 19:38 kde již zasahovala jednotka HZS Plzeň Slovany. Na základnu jsme dorazili ve 20:05.(Hach Vlastimil, Matějka Luděk, Hodek Jiří, Vágner Zdeněk, Švec Pavel)

20:05

81

7.6.2008

19:58

Krátce před dvacátou hodinou byl vyhlášen poplach v naší obci formou SMS zpráv se sdělením o padlém stromu přes cestu mezi obcemi Šťítov a Žákava. Naše jednotka vyrazila s vozem Avia na místo, kde jsme strom rozřezali,   odstranili z komunikace a zametli. Pět minut po půl devátá jsme dorazili zpět na základnu..(Hach Vlastimil, Harasimovič Jindřich, Harasimovič Pavel, Matějka Luděk, Hodek Jiří, Vladimír Skala)

20:35

80

1.1.2008

11:36

Vyhlášení poplachu v 11:35 dálkovou sirénou prověřilo naši připravenost i den po silvestru. Na místo události jsme dozazili jako první. Pro provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení klestu v lese Sváreč mezi Nezvěsticemi a Vlkovem..(Hach Vlastimil, Harasimovič Jindřich, Fiala Milan, Cibulka Jan, Rajchl Pavel)

12:13

79

26.10.2007

9:02

Byl vyhlášen poplach v naší obci dálkovou sirénou. Jednalo se o požár listí v oblasti Husáku.(Fiala Milan, Hodek Jiří, Vlas Petr)

10:29

78

30.8.2007

17:06

Požár stohu za hřbitovem Nezvěstice. Při příjezdu na místo stoh hořel ze 3/4. Roztáhli jsme jeden proud vedení C a kropili okolní strniště, aby se oheň nerozšiřoval. Po dohodě s jednotkou HZS jsme drželi hlídky až do úplného vyhoření a předání zástupci AX Alimex Nezvěstice. (Hach Vlastimil, Harasimovič Pavel, Fiala Milan, Vejskal Zdeněk, Švec Pavel, Vágner Zdeněk, Matějka Luděk, Cibulka Jan)

31.8.   14:11

77

12.5.2007

12:50

12.5. byl nahlášen padlý strom na vartě u domu č. p. 328. Jednalo se o vzrostlý smrk, který byl padlý přes cestu a zavěšen v elektrickém vedení. Po odpojení zaměstnancem ČEZu, strom naše jednotka rozřezala a zlikvidovala.(Hach Vlastimil, Harasimovič Pavel, Fiala Milan, Skala Vladimír, Fink Bohumil)

14:15

76

19.1.2007

7:50

19.1. v ranních hodinách jsme opět vyjížděli likvidovat následky vichřice. Jako první jsme odstranili část stromu, která strhla elektrické vedení a znemožnila průjezd mezi domy č. p. 7 a č. p. 8. Dále jsem dokončili likvidaci stromu z předešlého zásahu u domu č. p. 7. Další místo, kde jsme zasahovali byla chatová oblast na Husáku. V přilehlém lesíku jsme strhali a rozřezali vyvrácené stromy, které částečně poškodili hradbu poslední chaty a zamezily průjezd do lesa nad přejezdem. Dále jsme zprůjezdnili cestu do chatové oblasti Varta, kde přes cestu ležel zlomený strom. Na hřbitově jsme rozřezali a odklidili rozlomenou thůji a na obecním úřadě opravili ventilační komín.(Hach Vlastimil, Harasimovič Pavel, Hodek Jiří, Tucík Pavel)

12:35

75

18.1.2007

22:38

18.1. ve večerních hodinách vyjížděla naše jednotka k padlému stromu, který strhl elektrické vedení. (Harasimovič Pavel, Fink Bohumil)

23:39

74

12.1.2007

11:30

12.1. Na žádost starosty obce vyjela naše jednotka (Fiala Milan, Pavel Harasimovič) s CAS 24 na zakouřený sklep v Nezvěsticích č.p.183. Po vlezení do sklepa bylo zjištěno, že zdroj kouře je kotel na pevná paliva. Jednotka kotel uzavřela a otevřela všechna sklepní okna z důvodu nutného vyvětrání.

12:15

73

7.1.2007

10:30

7.1. za pomoci techniky firmy Alimex Nezvěstice byl proveden technický zásah na žádost starosty obce. Jednalo se o vyřezání větví zasahujících do přívodu elektrické energie pro kostel a lampy pouličního osvětlení. Také byly vyřezány větve u školy zasahujících do okapu školní budovy a větve nahnuté do chodníku.

12:30

72

2.12.2006

21:30

2.12. ve večerních hodonách byl vyhlášen poplach v Naší obci. Jednalo se o požár komína v rodiném domě na Vartě. Na místě zasahovala jednotka HZS Plzeň a naše JSDHO.

22:00

71

30.10.2006

20:00

30.10. požár bývalého skladu Egerius v Nezvěsticích likvidovaly jednotky z Plzně, Spáleného Pořičí. Naše jednotka jednotka dorazila také, ale vzhledem k poruše CAS 24 pouze z vozem Avie.

22:00

70

13.10.2006

14:22

13.10. krátce po 14. hodině se rozezněla siréna v naší obci. Byl nahlášen požár lesa mezi obcemi Nezvěstice a Milínov. Naše jednotka se seběhla v počtu 4. členů a vyrážíme na místo s vozidlem CAS 24. Po projetí úseku nejsou viditelné známky požáru a tak projíždíme místo ještě jednou. Informaci dostáváme od místní občanky, která nás zavádí na místo požáru. Místo je již ohrabané, ale přesto stále doutná plocha 2x2 m a jsou zjevně ohořelé kořeny stromů a kmen borovice. Místo proto opět prohrabáváme a proléváme vodou. Pravděpodobná příčina požáru byl nedohašený táborák čemuž nasvěčovali poházene o ohořelé lahve od piva a destilátu. V 16:00 je vozidlo opět v pohotovosti. Kontrola místa je provedena tentýž den v 18:00. (Hach Vlastimil, Hodek Jiří,  Vágner Zdeněk, Skala Vladimír)

15:58

69

7.6.2006

13:00

Na žádost obecního úřadu Nezvěstice byl proveden technický zásah na koupališti v Nezvěsticích. Byla vyčištěna studna a rozřezán padlý strom po povodních. Při zásahu byla použita technika: Vůz Avie DA30, Kalové čerpadlo, lano, 1x hadice B75, motorová pila.(Hach Vlastimil, Fiala Milan,  Vlas Petr)

14:00

68

1.6.2006

10:30

Na žádost obecního úřadu Nezvěstice jsme vyřezali prasklé a suché větve vrby v areálu matřské školky. Dále jsme vyčerpali studnu u Fialů (Nezvěstice-Varta) a studnu u Brudnů (Nezvěstice-Olešná) Při zásahu byla použita technika: Vůz Avie DA30, Kalové čerpadlo, lano, 2x hadice B75, motorová pila, výsuvný žebřík.(Hach Vlastimil, Fiala Milan, Hodek Jiří, Vlas Petr, Tizler Jozef)

12:00

67

28.5.2006

7:00

Na žádost obecního úřadu Nezvěstice naše jednatka vyjela pročistit ucpaný kanál u samoobsluhy TUTY. Po vyčištění jsme vyjeli zmonitorovat stav rozvodněných řek. Na tísňovou linku nahlašujeme zatopenou silnici na Žákavou a do příjezdu silničářů nedoporučujeme řidičům průjezd silnicí. V areálu koupaliště jsme ze zatopené části vyklidili stolové zařízení. Dále jsme vyčerpali vodu z jímky u pana Hory.  Při zásahu byla použita technika: Vůz Avie DA30, Kalové čerpadlo, lano, hadice B75 .(Hach Vlastimil, Matějka Luděk, Harasimovič Jindřich, Harasimovič Pavel, Fiala Milan, Soubusta Radek, Hodek Jiří)

12:00

66

14.5.2006

16:00

Na žádost OÚ Nezvěstice jsme odstraňovali vyřezané větve zasahujících do elektrického vedení na pozemku paní Lopatové č. p. 248 Nezvěstice. Při zásahu byla použita technika: Vůz Avie DA30,  motorová pila.(Hach Vlastimil, Harasimovič Pavel, Harasimovič Jindřich, Fiala Milan)

16:50

65

3.8.2005

16:50

Na žádost obecního úřadu Nezvěstice vyjíždíme po víkendové bouři strhávat zlámané větve zavěšené v koruně stromu nad cestou v chatové oblasti "Pod Zámečkem" Při zásahu byla použita technika: Vůz Avie DA30, výsuvný žebřík, lano, motorová pila.(Hach Vlastimil, Matějka Luděk, Harasimovič Jindřich, Vágner Zdeněk, Fiala Milan, Vlas Petr)

17:52

64

27.11.2004

6:00

Telefonické ohlášení požáru rodinného domu v Nezvěsticích   č. p. 199 v 5:54 nastartovalo rozsáhlou akci. V 6:00 vyhlášení poplachu o pět minut později vyjíždí první jednotka z CAS 25 ve složení Hach Vlastimil, Harasimovič Pavel a Harasimovič Jindřich asi za dvě mituty doráží na místo zásahu kde začíná zahajovat likvidaci požáru jednotka HZS Plzeň. Během dalších pěti minut příjíždí druhá Plzeňská jednotka a také máš druhý vůz v tuto dobu plameny zachvátily téměř celý dům a členové jednotek HZS již provedli průzkum a zahájily likvidaci požáru. My se s vozem DVS-12 A30 přesouváme na most mlýnského náhonu kde zřizujeme doplňovací stanici vody za pomoci PS12. Náš druhý vůz CAS 25 z druhým vozem HZS zajišťují kyvadlovou dopravu vody, ke kterým se následně přidává jednotka ze Spáleného Pořičí a Starého Plzence. Po dobu hlavního zásahu je policií ČR uzavřena silnice E19 v úseku zásahu. Likvidace požáru trvá přibližně dvě hodiny. Pak následuje vyšetřování příčin vzniku požáru a vyklízení suti z propadlých stropů pod kterými je nalezeno tělo mrtvého muže. Zásah se prodlužuje o další vyšetřování a jednotky HZS odjíždějí a předávají místo zásahu naší jednotce. My nadále pokračujeme ve vyklízení ohořelých přednětů a ochlazování nedohašených částí krovu. Po vymizení známek hoření nahlašujeme ukončení zásahu na tísňovou linku v 16:40 do 20:00 ještě zajišťujeme dohled(Hach Vlastimil, Matějka Luděk, Harasimovič Pavel, Harasimovič Jindřich, Hodek Jiří, Vágner Zdeněk, Fiala Milan, Soubusta Radek, Roud Roman, Fink Bohumil)

20:03

63

30.4.2004

15:45

Prvním letošním zásahem naší jednotky byl požár Milínovského lesa za Okálem. Na místo požáru přijíždíme v 16:00 zde již zasahuje jednotka ze Spáleného Pořičí a jednotka HZS Plzeň. Likvidaci požáru posilujeme o dva proudy které se napojují na romístěné rozdělovače nataženého vedení jednotky Sp. Pořičí, které zároveň dodáváme vodu kyladlovým způsobem (5 cisteren). Další členové naší jednotky rozhrabují ochlazená ohniska lopatami. Na místo doráží další jednotky (Blovice, Chválenice, Štěnovice) a požár je likvidován ze dvou stran. (Hach Vlastimil, Matějka Luděk, Harasimovič Pavel, Harasimovič Jindřich, Hodek Jiří, Skala Vladimír, Šilhánek Tomáš, Vágner Zdeněk, Šmolík Miroslav)

19:15

62

7.8.2003

18:05

Krátce po půl šesté byl zpozorován z obce Milínov podezřelý kouř na železničním náspu mezi Nezvěsticemi a Zdemyslicemi. Tato informace byla ihned předána našemu členovi zásahové jednotky Jirkovi Hodkovi a ten ihned vyrazil podeřzelou situaci zmonitorovat a po sléze vyhlásil poplach. Likvidace požáru se zúčastnil náš sbor a sbor hasičů ČD. Požár začala likvidovat naše jednotka obchvatným útokem a po přijezdu hasičů ČD jsme předali požářiště do rukou profesionálů. ( Matějka Luděk, Harasimovič Pavel, Harasimovič Jindřich, Hodek Jiří, Hora Václav, Šilhánek Tomáš)

19:30

61

30.5.2003

17:50

Požár lesa v Žákavé za Okálem. Na místě již zasahoval SDH Spálené Pořičí Zůstáváme v záloze. Po ochlazení pomáháme z rozhrabáváním ohnisek a doplňujeme vodu zasahujícímu sboru. (Hach Vlastimil, Matějka Luděk, Harasimovič Pavel, Harasimovič Jindřich, Cibulka Jan, Fiala Milan, Hodek Jiří, Šimek Jiří ml., Malý Václav)

18:50

60

20.4.2003

14:00

Technický zásah. Čerpání, čistění a dezinfekce studny na koupališti v Nezvěsticích.

14:40

59

17.3.2003

17:05

Výjezd k požáru suché trávy na Vartě. Po příjezdu na místo požáru už hoření neprobíhalo. Na místo dorazili i HZS Plzeň,  SDH Blovice a policie.

17:40

58

3.1.2003

7:00

Čerpání vody ze sklepa ve mlýně, odstranění balíku sena z mlýnského náhonu. Rozřezaní a odklizení padlých stromů u olešenského potoka. Čerpání vody ze sklepa domu  F. Hory

15:00

57

2.1.2003

23:30

Prokování cesty pro umožnění odtoku vody z louky ze které voda začínala zaplavovat sklepy domů za tratí na Rokycany.

01:30

56

22.11.2002

20:30

Proveden technický zásah -pomoc při vyprošťování zapadlého tahače kamionu.

21:15

55

8.11.2002

18:45

Protipožární preventivní dohled v hale stavebních strojů Plzeň při párty Technologic.

07:00

54

19.-21.8.02

8:00

Nezvěstice čerpání vody ze sklepů a studní. Vyjíždí vždy dvě skupiny (Avie, pps 12, a 5 členů) a (traktor pps 8 a 5 členů) poslední den pps 8 vypovídá službu.

16:00

53

14.-16.02

8:00

Nezvěstice čerpání vody ze sklepů a studní. Vyjíždí vždy dvě skupiny (Avie, pps 12, a 5 členů) a (traktor pps 8 a 5 členů)

16:00

52

13.8.2002

19:30

Nezvěstice na žádost OÚ evakuace osob z domu č.p. 24. Následuje přesun k domu č.p. 198 (staré koupaliště chatová oblast) Kde se nachází 4 osoby v domě a v sousední chatě další 2 osoby. Voda dosahuje příliš vysoko proto je přivolán HZS. Po 35 minutách HZS dorazí s motorovým člunem za dalších 10 minut příjíždí Vodní zachraná služba s dalším člunem. HZS je odvolán a na místě zůstává 8 členů SDH a 4 záchranáři z VZS. Začíná první pokus člun je uvázán na  jistícím laně a 2 záchranáři se pokoušejí připlout k budově. Příliš silný proud jim ale moc šancí nedá. Proto je lano prodlouženo a dobrovolní hasiči se zachranáři postupují dále proti proudu po prsa ve vodě, aby udrželi motorový člun v silném proudu. Po několika pokusech se podaří na chvíli zachitit s člunem u jedné chaty. Silný proud však začíná převracet člun a tak se pouští a vracejí se ke břehu. Stále hustě prší, voda stoupá a začíná být tma. Osvětlení zajištuje velitel SDH z nakladače se kterým se dostavil na místo zásahu. Situace začíná být velmi vážná z oblasti se začíná ozývat praskání. ZV SDH navrhuje veliteli SDH aby přivolal leteckou záchranou službu. Velitel souhlasí a členové VZS taká. Velitel vytáčí 158 je obsazeno zkouší po několika pokusech se dovolává popisuje situaci a místo zásahu dostává potvrzení, že pomoc přiletí.  Zachranáři i hasiči se ještě pokoušejí několikrát dostat a uchytit se u jedné z chat, už je to ale nemožné a nebezpečné pro posádku člunu a tak se člun vytahuje z vody stáčí se lana a začíná se čekat na vrtulník. Čtyři z hasičů odjíždí ostatní vyčkávají včetě VZH. Za necelou hodinu od oznámení je slyšet zvuk vrtulníku po chvíli se oběvuje nad hlavami a po prohlédnutí místa zásahu dosedá na zem. Po předání informací o situaci je zahájena záchraná akce členy LZS. Po několika minutách přilétá na pomoc druhý vrtulník a zapojuje se do akce. Postupně je všech šest lidí přepraveno ze zatopených obydlí na pevnou zem. Akce končí.

23:30

51

13.8.2002

6:30

Nezvěstice přívalové deště 2. povodeň. Odklízení padlích stromů poblíž koryta řeky, čištění příkopů a sníižení polní cesty pro odvod vody z louky z které voda zatopovala přilehlé sklepy domů. Monitorování situace v celé obci.   

18:30

50

9.8.2002

8:00

Nezvěstice pokračování z 8.8.2002

14:00

49

8.8.2002

5:30

Nezvěstice přívalové deště, 1. povodeň. Odčerpávání vody ze studní a sklepů.  Zatopené objekty se nacházely na okraji obce příléhající k louce u trati směr Rokycany.      

15:30

48

3.11.1997

22:41

Nezvěstice ČSAD

23:30

47

15.1.1997

Nezvěstice autobus v ČSAD

46

29.8.1996

Nezbavětice požár

45

5.8.1996

Čerpání vody Nezvěstice - sokolovna

44

29.7.1996

Nezvěstice málá vodní elektrárna

43

6.7.1996

Nezvěstice č.p. 268

42

19.5.1996

Trafostanice Nezvěstice

41

20.4.1996

Dopravní nehoda Vlkov

40

26.2.1996

Dopravní nehoda Nezvěstice

39

20.1.1996

Bytovka Nezvěstice - Olešná

38

1.7.1995

9:00

Čištění kanálů

12:00

37

28.6.1995

15:30

Čerpání vody

18:00

36

13.5.1995

10:00

Čerpání vody Nezvěstice - sokolovna

12:00

35

4.5.1995

12:35

Požár lesa Sváreč

7:30

34

29.4.1995

13:00

Asistence při pálení trávy na koupališti

16:30

33

15.7.1994

Požár lesa Sváreč

20:00

32

15.6.1994

Požár stohu ve Šťáhlavicích

1:00

31

7.11.1994

Kotelna v sokolovně

10:00

30

16.4.1994

9:43

Chata

10:30

29

7.6.1993

6:06

Požár uhlí Kasl Žákavá

10:00

28

13.5.1993

18:30

Skládka TDO Milínov

19:45

27

29.4.1993

17:00

Čerpání vody Nezvěstice - Olešná

18:00

26

27.4.1993

13:05

Les

14:45

25

3.4.1993

18:58

Námětové cvičení

19:40

24

2.1.1900

22:50

Kouř

23:45

23

28.5.1992

5:10

Hnůj v Žákavé ( planý poplach )

5:45

22

4.3.1992

15:55

Hůrka St. Plzenec

17:10

21

13.12.1991

18:35

Požár jehličí v lese Sváreč

20:15

20

7.12.1991

11:38

Požár dříví u kravína vŽákavé

2:00

19

19.7.1991

3:15

Starý Plzenec

3:55

18

30.3.1900

Požár skládky u Milínova

17

9.4.1990

0:10

Požár v lese Nezvěstice - Nezbavětice

1:25

16

25.5.1989

18:25

Požár suché trávy ČSD Nezvěsticích

21:00

15

17.4.1988

14:25

Požár suché trávy u železničního podjezdu v Nezvěsticích

15:15

14

27.3.1900

Travní porost v okolí železniční tratě

22:30

13

18.4.1987

21:20

Požár stráňe usilnice E19

22:35

12

27.4.1986

2:15

Oheň u kontejneru na návsi

2:45

11

13.10.1985

11:35

Požár lesa na Vartě

14:00

10

17.7.1984

18:00

Požár lesa na Lhůtě

2:00

9

18.4.1984

21:15

Požár trávy u silnice E19 Nezvěstice - Vlkov

22:30

8

5.6.1982

6:05

Požár lesa u Milínova

8:40

7

23.9.1981

10:15

Požár stodoly ve Střížovicích

17:00

6

16.12.1981

20:05

Požár rodiného domku ve Šťahlavech

21:00

5

11.6.1981

18:05

Hlídání sena Nezvěstice kravín

7:00

4

22.7.1980

11:10

14:00

3

29.9.1978

16:50

Požár briket ve skladu paliv v MŠ Nezvěstice

19:30

2

27.9.1978

9:05

Požár briket na skládce paliv železniční stanice Nezvěstice

10:00

1

18.2.1977

19:05

Požár líhní kuřat

20:30